- جزیره کیش - مرکز تجاری کیش طبقه اول پلاک 128 تلفن 07644452174

- تهران بلوار میرداماد میدان مادر خیابان شاه نظری پلاک 26 تلفن 22925242

- بندرعباس مجتمع تجاری زیتون طبقه همکف پلاک 55 تلفن 07632221553

-بندرعباس مجتمع تجاری زیتون طبقه  همکف پلاک 68 تلفن 07632226449